Slider Amazone
Slider Blauwe Ara
Slider Kaketoes

Welkom op de website van Pakara

Pakara is in Nederland een zelfstandige bond voor liefhebbers, houders en kwekers van papegaaien.

araDe naam Pakara staat voor: Papegaaien, Kaketoes en Ara’s en dat geeft het aandachtsgebied van onze bond weer.
Pakara richt zich dus op de grotere papegaaiensoorten zoals amazone’s, kaketoes, ara’s, pionussen, poicephalussen, vasa papegaaien etc. Parkieten, lori’s, agaporniden en andere tropische vogels vallen in principe buiten onze doelstelling.

De centrale doelstelling is het bevorderen van het welzijn van papegaaien, zowel in de vrije natuur als in gevangenschap. Voorop staat het belang van de vogels zelf en de eigen verantwoordelijkheid van de houders.

Naast het geven van voorlichting op het gebied van de aanschaf, het verantwoord houden en kweken van papegaaien, maakt Pakara zich sterk om de belangen van liefhebbers en kwekers te behartigen. Pakara participeert hiervoor actief in diverse organisaties op dit gebied.
Pakara ondersteunt ook onderzoeken naar oorzaken en behandelingen van papegaaienziekten en gedragsproblemen bij papegaaien.
Hoe groter het ledenbestand, hoe krachtiger wij ons actief hiervoor kunnen inzetten.

Pakara geeft ook een keurmerk uit aan kwekers die volgens de regels, zoals vermeld in de ‘Gedragscode’, van Pakara kweken. Kwekers van papegaaien kunnen via ons ringen bestellen.

Naast de jaarlijkse Pakaradag, verzorgen wij bij voldoende belangstelling workshops over aan papegaaien gerelateerde onderwerpen en/of bustochten naar vogelparken en dierentuinen.

Nieuws

Pakara Nieuwsbrief december 2017

Pakara Nieuwsbrief december 2017

Op 3 december jl. is de Pakara Nieuwsbrief van december aan de leden van Pakara verzonden. De ond...
Pakara Nieuwsbrief november 2017

Pakara Nieuwsbrief november 2017

Op 19 november jl. is de Pakara Nieuwsbrief van november aan de leden van Pakara verzonden. De on...
Pakara Nieuwsbrief oktober 2017

Pakara Nieuwsbrief oktober 2017

Op 15 oktober jl. is de Pakara Nieuwsbrief van oktober aan de leden van Pakara verzonden. De onde...
Jaarlijkse Pakaradag 2017

Jaarlijkse Pakaradag 2017

Op zondag 8 oktober a.s. wordt de jaarlijkse Pakaradag voor leden van Pakara en andere belangstellen...
Pakara Nieuwsbrief september 2017

Pakara Nieuwsbrief september 2017

Op 3 september jl. is de Pakara Nieuwsbrief van september 2017 aan de leden van Pakara verzonden. ...

Nieuwsbrief

Lid worden

Keurmerk Kwekers