Adopteer een nestkast

U kunt helpen met de bescherming van de Hyacinthara’s (Anodorhynchus hyacinthinus) door het adopteren van een nestkast. Toegewijde teams in het veld doen al jaren hun uiterste best om de Hyacinthara te beschermen en hebben altijd geld nodig om dit belangrijke werk te kunnen voortzetten. De kosten voor het verschaffen, plaatsen, monitoren en onderhouden van één nestkast bedragen ongeveer US$ 5.000,- per jaar. Als u een bijdrage wilt leveren aan het financieren van een nestkast voor een jaar, speelt u een enorm belangrijke rol in dit erg belangrijke project.

U zult op regelmatige basis updates ontvangen van het geadopteerde nest met foto’s en nieuws over de soort en het grootbrengen van de kuikens.

Uw bijdrage toont uw toewijding aan de noodzakelijke beschermingsinspanningen in de wereld!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rua Klaus Sthurk in Brazilië via projectoararaazul@gmail.com