Informatie betreffende maatregelen ter voorkoming van vogelgriep

Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken neemt aanvullende maatregelen om de verspreiding van vogelgriep tegen te gaan en het risico op besmetting van pluimveebedrijven te beperken. Vanaf 14 november geldt een aangescherpte bezoekersregeling voor pluimveebedrijven. Dit betekent dat de stellen niet door buitenstaanders bezocht mogen worden, met uitzondering van bijvoorbeeld een dierenarts. Daarnaast moeten kinderboerderijen, dierentuinen en houders van hobby-vogels er voor zorgen dat bezoekers niet in contact komen met de gehouden vogels (dit betreft sierpluimvee en watervogels). Verder heeft de staatssecretaris een verbod ingesteld op het tentoonstellen van sierpluimvee en watervogels. Ook geldt er een verbod op de jacht op watervogels en op jachtactiviteiten waarbij watervogels verstoord worden. Om een dreigende vogelgriep epidemie te voorkomen heeft het Ministerie van Economische Zaken maatregelen afgekondigd. De regeling heeft betrekking op commercieel gehouden gevogelte. De strekking van de regeling houdt in dat iedere houder van gevogelte passende maatregelen neemt om zoveel mogelijk te voorkomen dat het door hem gehouden gevogelte in contact komt met gevogelte van andere houders of met in het wild levende dieren, zoals in het wild levende vogels of hun uitwerpselen. Voor de houder van niet-commercieel gehouden gevogelte, dus de vogelliefhebber die hobbymatig en duurzaam vogels houdt zijn onderstaande beperkingen van toepassing:

  • eigenaren van hobbyvogels worden dringend erop gewezen dat zij moeten voorkomen dat hun dieren in contact komen met wilde watervogels of vogelpoep,
  • dit kan door de dieren in volières te houden of in een ren onder te brengen.

Er is geen tentoonstellingsverbod voor hobbymatig gehouden en gefokte vogels afgekondigd (wel worden kwartels, rallen en overige hoenderachtigen uitgesloten van deelname aan tentoonstellingen).