Oproep voor kwekers van amazones

Wij vragen uw medewerking voor een lopend onderzoek naar amazonepapegaaien. Het betreft een enquête als inventariserend onderzoek over de sekse-ratio bij amazones (de verdeling tussen man/pop bij de nakomelingen) en welke mogelijke factoren hierbij van invloed zijn. Aan de hand van deze enquête wordt er verwacht een duidelijk beeld te kunnen krijgen van een eventuele afwijking van de 50:50 tussen de geslachten van de nakomelingen. Wanneer blijkt dat de verdeling afwijkend is, kan er verder onderzoek gedaan worden naar de mogelijke oorzaken (beïnvloedende factoren) hiervan.

Uit resultaten van onderzoek bij andere vogelsoorten (inclusief papegaaien zoals de Edelpapegaai en Kakapo) is gebleken dat, zowel in gevangenschap als het wild, onder bepaalde omstandigheden een ongelijke verdeling in sekse van de nakomelingen kan optreden. Om tot betrouwbare gegevens te komen, is een minimaal aantal respondenten nodig dat de enquête zo veel mogelijk naar waarheid invult.

De enquête bestaat uit ca. 75 meerkeuze- en open (invul) vragen. Het invullen van de enquête neemt ongeveer 30-45 minuten in beslag. Deelname aan de enquête is volledig vrijwillig; het is mogelijk op elk gewenst moment uw deelname te beëindigen. Tevens is het mogelijk om vragen over te slaan indien u deze vraag niet wenst te beantwoorden.

U kunt de enquête vinden via de volgende link:   https://nl.surveymonkey.com/r/Amazonepapegaai

Mocht er tijdens de enquête blijken dat de enquête niet naar behoren werkt of zijn er andere vragen, dan is het mogelijk contact op te nemen via het volgende e-mailadres: parrot.research@outlook.com De enquête wordt uitgevoerd door studenten van de opleiding Diergezondheid en Management van de Christelijke Agrarische Hogeschool Dronten, onder begeleiding van: Dr. V. C.Goerlich-Jansson, Onderzoeker, Dr. N.J. Schoemaker, Specialist Vogelgenees-kunde en Dr. Y.R.A. van Zeeland, Specialist Vogelgeneeskunde.