Telling van blauwkeelara’s in Bolivia

De blauwkeelara, een soort die alleen in noordoost Bolivia voorkomt, staat als ‘ernstig bedreigd’ op de rode lijst van bedreigde soorten van de IUCN (International Union for the Conservation of Nature). De populatie in het wild is in het verleden enorm verminderd door vangst voor de handel, vernietiging van het leefgebied voor de veehouderij en het incidenteel afschieten van de vogels voor het verkrijgen van veren voor traditionele hoofdtooien.

Sinds 1995, heeft de Loro Parque Foundation samen met de lokale partner in Bolivia “Asociación Armonía”,  een aantal acties voor de bescherming van deze soort ondernomen. Deze acties bestaan o.a. uit de directe bescherming van de natuurlijke nesten en nestkasten, het creëren van een beschermd privégebied van 11.000 hectares voor de ara’s, het vermijden van het afschieten van de ara’s door het creëren van hoofdtooien van kunstveren voor de inheemse bevolking, het bevorderen van de bewustwording bij en het inzetten van de lokale bevolking voor de bescherming van de ara’s en het in gevangenschap kweken van meer dan 300 blauwkeelara’s als zekerheid.

Deze acties blijven een positieve impact hebben op deze bedreigde soort. Eind 1990 werden er slechts 36 blauwkeelara’s in het wild geteld, maar nu zijn dit er 350 in een veel groter gebied dan enkele tientallen jaren geleden. Echter is dit nog steeds een klein aantal ara’s, hetgeen niet alleen betekent dat de beschermingspogingen moeten doorgaan, maar ook dat er een periodieke telling van de wilde populatie moet plaatsvinden. Momenteel vindt een dergelijke telling plaats door een team veldwerkers onder leiding van Dr. Sebastian Herzog, wetenschappelijk directeur van Armonía, tegelijkertijd met de telling van de ara’s in de verschillende geografische verspreidingsgebieden.

Eén van deze gebieden is het “Barba Azul Nature” reservaat, het beschermde gebied in bezit van en beheerd door Armonía. Voorheen werden er zo’n 105 blauwkeelara’s geteld in het reservaat en voor zover wij weten is dit de enige plek op aarde waar een grote groep blauwkeelara’s te zien is. Dr. Herzog was daar nog kort geleden en had de unieke gelegenheid om een grote groep, die onderdeel uitmaakte van 56 blauwkeelara’s, op weg naar hun roestplek te fotograferen. Wij hopen dat het resultaat van de telling aangeeft dat de populatie zich nog steeds uitbreid.

Bron: Dr. David Waugh, directeur Lor Parque Foundation