Bestuur

Pakara is één van de weinige verenigingen in Nederland die informatie geeft over en zich bezig houdt met grote papegaaien. Wij richten ons zowel op de kweker als ook op de huiskamervogelliefhebber.

Pakara is onder meer voor:

 • Verantwoord houden en kweken van papegaaien
 • Geringde na-kweek
 • Goede voorlichting aan leden en niet-leden
 • Samenbrengen van liefhebbers met dezelfde ideeën
 • Een aankoopcontract inclusief aankooponderzoek door een vogeldierenarts en een vogelpaspoort
 • Studie naar oorzaken van en vaccins tegen papegaaienziekten

Pakara is onder meer tegen:

 • On-geringde na-kweekvogels
 • Import met wildvangvogels van soorten die in voldoende mate in Nederland / Europa worden gekweekt
 • Verkoop van onvolwassen, niet zelfstandig etende papegaaien
 • Mutaties
 • Bewuste verkoop van zieke vogels

Bestuur en adressen Pakara

Voorzitter: W.P.N. Weinbeck voorzitter@pakara.nl
Penningmeester: H.A.M. Hermsen penningmeester@pakara.nl
Secretaris: H.J.H. Wien secretaris@pakara.nl

KvK nummer: 40482028

Redactie: redactie@pakara.nl
Keurmerk Kwekers Pakara: afdelingKKP@pakara.nl
Ringen bestellingen: ringencommissaris@pakara.nl
Algemene informatie: info@pakara.nl