Ringen bestellen

U kunt het hele jaar door vogelringen bestellen via Pakara, mits u ook lid bent van de door Pakara opgerichte afdeling Maarn (M03) van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV).

De volgende spelregels zijn daarbij van belang:

  • Nieuwe leden moeten door ons digitaal worden aangemeld bij de NBvV. Hierbij is de vermelding van de geboortedatum van het nieuwe lid verplicht. De NBvV wil deze informatie om inzicht te verkrijgen in de leeftijd ’s categorieën van de vogelliefhebbers.
  • Gebruik voor het bestellen van normale ringen bij voorkeur het bestelformulier van de NBvV en geef daarop duidelijk aan: ringmaat in mm., aantal en materiaalsoort (normaal, geanodiseerd, aluminium of RVS), volgnummer vanaf en de bestelronde (1, 2, 3 of 4) of dat het een spoedbestelling betreft. Attentie: voor spoedbestellingen komt er 1 euro per ring extra bij!
  • Voor het bestellen van ringen voor beschermde vogels (CITES A/A-) is het gebruik van het speciale aanvraagformulier van de NBvV voor gefokte vogels behorende tot beschermde inheemse en uitheemse soorten wettelijk verplicht! Alle gevraagde gegevens dienen te worden vermeld en moet het formulier ondertekend zijn, anders kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen. Ringen voor beschermde vogels kunnen uitsluitend worden besteld en aangebracht op in Nederland in volières geboren en gefokte vogels en moeten op het Nederlandse kweekadres worden voorzien van de bestelde naadloos gesloten pootringen.
  • De ringen worden pas voor productie aangemeld als het totaalbedrag van de bestelling is ontvangen door Pakara en nadat uw contributie (voor zowel Pakara als ook NBvV) voor het lopende jaar is voldaan.
  • De minimale afname van RVS ringen is 5 stuks en van de overige ringen is de minimale afname 10 stuks en daarboven in veelvouden van 5.
  • U kunt het totaalbedrag van de ringenbestelling (inclusief eventuele kosten voor een spoedbestelling) vermeerderd met Euro 3,00 behandelingskosten NBvV (voor spoedbestellingen zijn de behandelingskosten NBvV Euro 4,50 per bestelling) plus Euro 2,50 porto overmaken op IBAN nummer: NL63 INGB 0005 1390 13 ten name van Pakara onder vermelding van ‘ringenbestelling’.

Bestelperiodes ringenbestelling voor het broedjaar 2022

Ronde 1, bestelperiode: 1 april – 5 mei, 2021 / uitlevering na 1 oktober 2021
Ronde 2, bestelperiode:16 mei – 20 september, 2021 / uitlevering na 15 december 2021
Ronde 3, bestelperiode: 1 oktober – 20 januari, 2022 / uitlevering na 1 april 2022
Ronde 4, bestelperiode: 1 februari – 20 maart, 2022 / uitlevering na 15 mei 2022
Bestellingen na 1 april 2022 zijn altijd spoedbestellingen!

De uitvoering en kleur van de ringen

De ringenkleuren worden internationaal. Dit is een vaste cyclus, waarbij een ringkleur telkens na 5 jaar weer terugkeert. Voor het jaar 2022 is dit bruin.
Bespaar uzelf onnodige extra kosten voor een spoedbestelling door van tevoren goed na te denken over de benodigde hoeveelheid ringen.

Voor meer informatie over ringen en het downloaden van de bestelformulieren kunt u terecht op de website van de NBvV: www.nbvv.nl
Voor aanvullende informatie of het bestellen van ringen kunt u mailen naar: ringencommissaris@pakara.nl