Lid worden

Als lid van Pakara levert u een bijdrage aan het bevorderen van het welzijn van papegaaien, zowel in de vrije natuur als in gevangenschap.

Leden ontvangen 12x per jaar de digitale Pakara Nieuwsbrief en daarnaast verschijnt een paar maal per jaar een ‘special’ over een bepaald onderwerp. Leden van Pakara kunnen met aanzienlijke korting deelnemen aan de jaarlijkse Pakaradag en de workshops.
Als u besluit lid te worden moet voordat een inschrijving kan plaatsvinden de betaling van de contributie door Pakara zijn ontvangen.

Contributie Pakara

Het lidmaatschap van Pakara loopt per kalenderjaar (januari t/m december).
Als iemand in de loop van een jaar lid wordt, worden de nieuwsbrieven die dat jaar eerder zijn verschenen na ontvangst van de contributie nagezonden. Daarna ontvangt ieder lid die zijn/haar contributie heeft betaald elke maand automatisch de digitale Pakara Nieuwsbrief.

 • Voor inwoner van Nederland zijn de lidmaatschapskosten EUR 32,50
 • Voor de eerste inschrijving moet éénmalig een bedrag van EUR 4,00 inschrijfkosten worden betaald.

Contributie Pakara en Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers

Om vogelringen via Pakara te kunnen bestellen, moet u tevens lid worden van de door Pakara opgerichte afdeling Maarn van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV). U krijgt dan een kweeknummer van de NBvV en ontvangt naast de maandelijkse Pakara Nieuwsbrief tevens het blad “Onze Vogels” elke maand.

 • Voor inwoner van Nederland zijn de lidmaatschapskosten Pakara en afdeling Maarn van de NBvV totaal EUR 58,50
 • Voor de eerste inschrijving moet éénmalig een bedrag van EUR 4,00 inschrijfkosten worden betaald.

U kunt u aanmelden door het aanmeldingsformulier onder aan deze pagina in te vullen en te verzenden en tegelijkertijd de betaling over te maken naar IBAN nummer: NL63 INGB 0005 1390 13 ten name van Pakara.
Het is fijn als uit de overschrijving de naam, het adres, de postcode en de woonplaats blijkt.

Opzegging

Uiteraard hopen wij dit niet, maar mocht u onverhoopt willen opzeggen dan kan dit één keer per jaar en wel vóór 1 november.
Jaarlijks wordt er in november/december een betalingsverzoek voor het nieuwe jaar verzonden. Wij gaan er dan vanuit dat iedereen die niet vóór 1 november heeft opgezegd, weer voor een jaar lid is en de contributie vóór 1 januari van het nieuwe jaar betaalt.

Ja, ik word lid van Pakara!ara

  Uw voor- en achternaam*

  Straatnaam en huisnummer*

  Postcode*

  Woonplaats*

  Uw emailadres *

  Uw telefoonnummer*

  Uw bankrekeningnummer

  Waaruit bestaat uw interesse in papegaaien?

  Wilt u ook lid worden van NBVV? (Dit is nodig om ringen te kunnen bestellen)

  JaNee

  Eventuele opmerkingen

  * verplicht in te vullen veld