Jaarlijkse Pakaradag 2016

Op zondag 2 oktober a.s. wordt de jaarlijkse Pakaradag gehouden in Ouwehands Dierenpark in Rhenen.

Het programma voor deze dag is als volgt:

Na de ontvangst met koffie, thee en kleine zoetigheden volgen een aantal presentaties.

  • Yvonne van Zeeland is specialist vogelgeneeskunde en gedragsdeskundige voor papegaaien. Zij is werkzaam op de faculteit Diergeneeskunde bij de afdeling Vogels en Bijzondere Dieren waar zij, naast zorg en behandeling van vogels en kleine zoogdieren, ook bijdraagt aan het opleiden van toekomstige dierenartsen en onderzoek verricht om de gezondheid en welzijn van deze diersoorten te bevorderen. In het bijzonder richt zij zich daarbij op het optreden van verenplukken bij in gevangenschap gehouden papegaaien, een onderwerp waar zij in 2013 op promoveerde. Papegaaien worden al jaren in gevangenschap gehouden. Desalniettemin geldt voor veel soorten dat ze nog veel overeenkomsten hebben met hun wilde soortgenoten, zowel in hun gedrag als hun behoeften. Wanneer aan die behoeften in gevangenschap onvoldoende wordt voldaan kunnen diverse gedrags- en medische problemen ontstaan zoals verenplukken of stereotiep gedrag. Een belangrijke behoefte waar het vaak aan schort in gevangenschap is het aanbieden van mogelijkheden voor de vogel om zijn natuurlijk voedselgedrag uit te voeren. Gebrek aan mogelijkheden hiertoe is een belangrijke reden gebleken voor het ontwikkelen van verenplukken. Maar hoe voorzien wij in die behoefte, wat hebben papegaaien nog meer nodig, en hoe kunnen wij in gevangenschap zorgen dat aan de behoeften van de papegaai voldaan wordt? Dat zijn onderwerpen die in de lezing ‘What Parrots want?!?‘ aan de orde zullen komen.
  • Ed Gubbels is populatiegeneticus en zijn hele leven lang betrokken bij het houden en behouden van allerlei diersoorten. Hij raakte vanaf zijn veertiende, bij het kweken van kleurkanaries en zebravinken, gefascineerd door de genetica. Vanaf die tijd werd de belangstelling voor dat vakgebied bepalend in zijn leven. De ene helft van zijn leven was hij gefocust op het houden en fokken van gezelschapsdieren, de andere helft bestond uit actieve betrokkenheid bij de bescherming van inheemse planten en diersoorten. Sinds 2003 is hij verbonden aan het Platform Verantwoord Huisdierenbezit (PVH), onder andere voorzitter a.i. van de Werkgroep Vogels en sinds 2010 als secretaris. Hij zet zich actief in voor het dierenwelzijn en bundeling van de verenigingen van hobbydierhouders binnen de sectororganisatie PVH. Als voorzitter van de Projectgroep Positieflijsten PVH is hij nauw betrokken bij de rechtszaken over de positieflijsten in Nederland, de unielijst invasieve exoten en de positie van de hobbydierhouder. Zijn lezing geeft een overzicht van de huidige stand van zaken, wat het PVH wil, hoe het PVH dat doel wil bereiken en wat het PVH daarvoor nodig heeft.
  • Elvira Kosasih is de hoofdtrainer van Ouwehands Dierenpark. Zij traint diverse dieren en vogels in het park. Elvira vertelt hoe zelfs een professionele trainer problemen kan tegenkomen bij het trainen van verschillende soorten ara’s, zoals eenkennigheid en agressie naar andere personen (collega trainers en dierverzorgers) en wat zij heeft gedaan om deze problemen op te lossen. Later op de dag geeft zij een live demonstratie en laat zij in de praktijk zien hoe zij de ara’s bepaalde dingen leert.
  • Winny Weinbeck is voorzitter van Pakara en gediplomeerd gedragstherapeut voor papegaaien. Zij geeft een lezing over papegaaien in Nieuw Zeeland en Australië. Zij neemt u eerst mee naar Nieuw Zeeland en vertelt over de inheemse papegaaien met in het bijzonder de Kakapo. De Kakapo, een logge vogel van 3,5 kg die niet kan vliegen, is ernstig bedreigd, met name door de introductie van dieren die van oorsprong niet in Nieuw Zeeland voorkomen. Door de beschermingsmaatregelen die in de laatste jaren zijn genomen, neemt hun aantal gelukkig weer wat toe. Daarna neemt zij u mee naar de staten New South Wales en Queensland in Australië. Zij zal u wat vertellen over de kaketoes die daar voorkomen, zoals de rosékaketoe, de naaktoogkaketoe, incakaketoe en de zwarte roodstaartkaketoe.

De presentaties worden gevolgd door een heerlijke belegde broodjeslunch met soep en waarbij diverse dranken worden geserveerd. Na de lunch wordt u opgehaald om het dierenpark van een andere kant te gaan bekijken. De gidsen nemen u mee voor een educatieve wandeling door het park en vertellen u in ongeveer een uur vele feiten, weetjes en anekdotes over de bewoners van Ouwehand. De rondleiding eindigt bij de locatie waar Elvira Kosasih, de hoofdtrainer van Ouwehands Dierenpark, een trainingsdemonstratie zal geven. U kunt uiteraard ook op eigen gelegenheid door het park lopen en de papegaaien bewonderen en de vele andere bijzondere dieren in het park.

De deelnamekosten voor deze geheel verzorgde dag inclusief ontvangst met koffie, thee, zoetigheden, een heerlijke belegde broodjeslunch, alle genoemde activiteiten en ter afsluiting een borrel met hapjes zijn:

  • voor Pakaraleden plus 1 introducee Euro 30,– per persoon (all-in)
  • de prijs voor niet-Pakaraleden is Euro 40,– per persoon (all-in)

Voor meer informatie of aanmelding voor deze dag, kunt u een berichtje sturen naar info@pakara.nl

U kunt zich tot 25 september a.s. aanmelden voor deze Pakaradag.