Wanneer is een papegaai gelukkig?

Papegaaien kunnen misschien wel praten, maar écht aangeven wat ze willen en nodig hebben is een heel ander verhaal. Als gevolg hiervan weten we niet of de leefomgeving optimaal is afgestemd op de behoeftes die de papegaai heeft. Als dat niet het geval is komt het welzijn van de papegaai in de knel en kunnen problemen zoals verenplukken ontstaan.

Uit eerder onderzoek is al gebleken dat het voor een papegaai enorm belangrijk is om uitgedaagd te worden en te mogen werken voor het verkrijgen van zijn voer. Met de huidige voerpuzzels lukt dat nog onvoldoende, maar in afgelopen jaren is hard gewerkt aan nieuwe voerverrijking die dat wél kan doen. Op basis van de veelbelovende resultaten die verkregen zijn tijdens pilot studies, is de tijd nu rijp om het prototype in de praktijk en op grotere schaal te gaan testen en vast te stellen wat het effect van de verrijking op het gedrag en welzijn van de papegaaien is. Maar het kunnen aanbieden van uitdagende voerverrijking is slechts een stukje uit de puzzel: hoe belangrijk is bijvoorbeeld de behoefte aan contact met soortgenoten, of het kunnen vliegen voor een papegaai? En zijn de behoeften voor alle papegaaien eigenlijk wel gelijk?

Om die vragen te beantwoorden maakt de Universiteit Utrecht gebruik van klassieke en nieuwe technieken op het gebied van gedragsonderzoek waarmee zowel de motivatie als voorkeuren voor verrijking kunnen worden vastgesteld. Daarnaast analyseert de universiteit gedragsmatige, lichamelijke en bloedparameters om de karaktereigenschappen van de papegaai in kaart te brengen, zodat ze het samenspel tussen de inrichting van de leefomgeving en het karakter van de vogel goed in kaart kunnen brengen. Aan de hand van de uitkomsten van deze onderzoeken kunnen concrete adviezen opgesteld worden om de leefomgeving optimaal af te stemmen op de behoeften en wensen van de individuele papegaai, met het ultieme doel deze intelligente en sociale vogels het leven te bieden waar ze naar verlangen en wat ze verdienen!

Om een dergelijk onderzoek mogelijk te maken is er geld nodig. De Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, is gestart met een crowd-funding website: Vrienden Diergeneeskunde (https://www.vriendendiergeneeskunde.nl). Onder ‘bekijk alle projecten’ kunt u het project ‘wanneer is een papegaai gelukkig’ vinden van Dr. Yvonne van Zeeland. Steun dit project! 100% van uw donatie gaat naar het gekozen onderzoek of naar een aanpalende activiteit.